Barták MF - Teplotní měřící systém Supertech Agrolog TMS5000

  Aktuálně   Profil   Sortiment   Servis   Kontakty

 

Sortiment

Teplotní měřící systém Agrolog TMS 5000
 Profesionální počítačově založený teplotní systém pro obilná sila a velkoobjemové uskladnění

● Fotografický náhled
● Provozní náhled
● Delta teplota
● Aktuální teplota
● Informace z minulých měření
● Výstraha pro teplotu a delta teplotu
● Kontrola provětrávání
● Regulace hladiny
● Digitální čidlo - není potřeba kalibrace
● Čidlo pro pásmo ATEX 20/21/22
● Na požádání různé jazykové nastavení
● Nejlepší cena na trhu
 

Software Agrolog 5000 - jedinečné programové vybavení s velkou mírou zákaznické konfigurace
Čidlové vedení - vysoce výkonné čidlové vedení do délky až 50 m v pásmu ATEX 20/21/22
Zavěšení - různé rozsahy zavěšení pro vnitřní nebo vnější montáž
Sondy - skleněná vláknová sonda nebo kovová sonda v délce 2,5 až 12 m (2,5m:2čidla; 4m:3čidla; 5,5m:4čidla)
Plánek osazení - ukazuje výstrahy pro delta teplotu a aktuální teplotu. Možnost zobrazení obsahu sila.
Stav zrna - Selekční displej stavu zrna v každém sile. Čidlo nad soupravu stavu zrna je deaktivováno z výstrahy a kontroly provětrávání. V programu může být uloženo hmotnost a typ zrna pro každé silo. Při pohybu šoupátka je automaticky vypočtena aktuální hmotnost.
Kontrola provětrávání - umožňuje přizpůsobit parametry pro aktivaci ventilátoru pro jednotlivé silo nebo skupinu sil
Podrobné informace z minulých měření - statistický přehled teplot pro silo, čidlové vedení nebo dokonce jednotlivá čidla.