Aktuálně   Profil   Sortiment   Servis   Kontakty

 

Sortiment Čištění a doprava obilí


Radličkový kypřič

RKx
Základní provedení typu RKx a RKxP (s pružným uložením slupice) je tvořeno pevným, nebo hydraulicky skládaným rámem, osazeným dvěma řadami dělených šípových radliček s roztečí 40 cm, jednou řadou urovnávacích talířů a opěrným a drobícím prutovým válcem, který může být i spirálový, hřebový či jiný. Pracovní hloubka je 8 - 12 cm. Systém odpružení slupic je zřejmý z obrázku a umožňuje rychlé vyhloubení radličky při zachycení překážky. Čepy pružící jednotky jsou ve výměnných pouzdrech a jsou opatřeny maznicí. Systém odpružení umožňuje i plynulou
změnu pracovního úhlu radličky.

Radličkový kypřič RKFx - FINIŠER
Finišer je moderní nářadí k efektivnímu zpracování půdy. Jedinou operací docílíme dokonalého podříznutí zpracovávané vrstvy ornice, jejího promísení, urovnání, rozbití hrud a přiměřeného utužení, při vysokém plošném výkonu.

Konstrukce nářadí umožňuje vyhovět individuálním nárokům uživatele, či podmínek nasazení.

- Základním pracovním prvkem jsou narážecí šípové radličky, jejichž pracovní úhel lze podle potřeby plynule měnit.
- Výška slupnic a jejich dostatečné rozestupy zajišťují vysokou průchodnost materiálu.
- Rovněž kyvné zavěšení třířadového zavlačovače umožňuje jeho potřebnou prostupnost i v nejtěžších podmínkách. K tomu přispívá i možnost volby naklopení prutů - pružin.
- Opěrný a drobící válec je spolu s kopírovacími koly umístěnými na prvním nosníku rámu stroje, současně regulačním prvkem pracovní hloubky stroje. Velký rozestup těchto regulačních prvků zajišťuje vysoký rovnací účinek nářadí.
- V nepříznivých podmínkách, kdy hrozí nalepování válce, je možno jej vyřadit a zahloubení regulovat pomocí dorazů na pojezdových kolech. Radlička za každým pojezdovým kolem zpracovává jeho pojezdovou stopu.

Finišer má široké uplatnění při posklizňovém i předseťovém zpracování půdy.
 

 

RKLx
Základní provedení typu RKLx a RKLxP (s pružným uložením slupic) je tvořeno pevným nebo hydraulicky skládaným rámem osazeným třemi radami narážecích radliček s roztečí 30 cm, jednořadým zavlačovačem s roztečí prutu - pružin 25 cm a opěrným a drobícím prutovým válcem, který muže být i spirálový, hřebový či jiný.

U/RKx, UP/RKx
Pracovní záběry radličkových podmítačů v provedení RKx a RKLx nad 300 cm mohou být řešeny jako dvoudílné na nesením, nebo poloneseném hydraulicky skládaném rámu (provedení U a UP).

Polonesený rám (provedení UP) může být dále vybaven tříbodovým závěsem nad pojezdovou nápravou, který umožňuje agregaci široké škály doplňkových adaptací, včetně secího stroje.
 

RKx x 220 260 300 380 380H 460H 540H
celk. délka - max (mm) 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230
celk. šířka (mm) 2290 2690 3000 3910 4100 4740 5580
výška pod rám (mm) 820 820 820 820 820 820 820
pracovní šířka (mm)  2200 2600 3000 3800 3800 4600 5400
počet radliček 5 6 7 9 9 11 13
pracovní hloubka (cm)  39059 39059 39059 39059 39059 39059 39059
energ. náročnost (kW)  55 70 80 120 120 160 190
plošný výkon (ha/h) 1,8-2,6 2,2-3,0 2,5-3,5 3,2-4,5 3,2-4,5 3,9-5,5 4,6-6,5
prac. rychlost (km/h) 42278 42278 42278 42278 42278 42278 42278
hmotnost s prutovým              
válcem (kg) RKx 650 740 820 1050 1150 1460 1690
RKxP 830 950 1070 1380 1480 1855 2165

 

RKLx x 220 260 300 380 380H 460H 540H
celk. délka - max (mm) 3230 3230 3230 3230 3230 3230 3230
celk. šířka (mm) 2290 2690 3000 3910 4100 4740 5580
výška pod rám (mm) 820 820 820 820 820 820 820
pracovní šířka (mm)  2200 2600 3000 3800 3800 4600 5400
počet radliček 7 8 10 12 12 16 18
pracovní hloubka (cm)  39059 39059 39059 39059 39059 39059 39059
energ. náročnost (kW)  55 70 80 120 120 160 190
plošný výkon (ha/h) 1,8-2,6 2,2-3,0 2,5-3,5 3,2-4,5 3,2-4,5 3,9-5,5 4,6-6,5
prac. rychlost (km/h) 42278 42278 42278 42278 42278 42278 42278
hmotnost s prutovým              
válcem (kg) RKLx 680 780 860 1100 1210 1530 1770
RKLxP 870 1000 1120 1450 1550 1950 2270

 

RKFx RKL 600H RKL 450H
pracovní šířka  6 000 mm 4 900 mm
přepravní šířka  3 000 mm 2 800 mm
přepravní délka  7 780 mm 7 780 mm
počet radliček  20 ks 16 ks
hmotnost  4 450 kg 3 900 kg
pracovní rychlost  10-12 km/h 10-12 km/h
energetická náročnost  180-220 PS 140-180 PS

 

Typ  U RK 420 UP RK 420 U RKL 430 UP RKL 430
Pracovní šířka 4210 4210 4255 4255
Počet prac. jednotek 10 10 14 14
Délka stroje 4000 6620 4000 6620
Požadovaný výkon 110 - 140 110 - 140 110 - 140 110 - 140
         
Typ  U RK 500 UP RK 500  U RKL 540  UP RKL 540 
Pracovní šířka 5050 5050 5455 5455
Počet prac. jednotek 12 12 18 18
Délka stroje 4000 6620 6620 6620
Požadovaný výkon 140 - 160 140 - 160 150 - 170 150 - 170
         
Typ  U RK 590  UP RK 590  U RKL 600  UP RKL 600 
Pracovní šířka 5890 5890 5955 5955
Počet prac. jednotek 14 14 20 20
Délka stroje 6620 6620 6620 6620
Požadovaný výkon 160 - 180 160 - 180 160 - 180 160 - 180