Aktuálně   Profil   Sortiment   Servis   Kontakty

 

Sortiment

Silážní aditiva PIONEER

11CFT

11GFT

11CH4

11AFT

Sila-Bac
 

 

Firma Pioneer je významným dodavatelem silážních aditiv - inokulantů. Přípravek Sila-Bac® je již řadu let nejprodávanějším silážním inokulantem v Evropě.

Nová generace inokulantů využívá, jako první na světě, tzv. Fiber Technology (FT). Tato technologie je založena na obohacení aditiv o zcela unikátní a patentovaný bakteriální kmen Lactobacillus buchneri LN40177 který se od ostatních, běžně používaných kmenů Lactobacillus buchneri, odlišuje tím, že je schopen produkovat specifické enzymy (mezi jinými např. ferulát esterázu), které zvyšují stravitelnost silážované hmoty. Nová generace inokulantů Pioneer tedy představuje ideální kombinaci dosavadních vlastností silážních aditiv a účinků, které přináší použití Fiber Technology:

Zlepšení průběhu fermentace Stejně jako u ostatních inokulantů, jsou základní složkou těchto nových přípravků bakterie mléčného kvašení (homofermentativní kmeny), které mají schopnost rychlého pomnožení v inokulované hmotě a intenzivní produkce konzervační kyseliny mléčné. Ta způsobuje rychlé snížení pH hmoty, a tím výrazně urychluje a zkvalitňuje fermentační proces, zároveň zabraňuje pomnožení nežádoucích mikroorganismů. Během konzervace rovněž dochází k nižším ztrátám živin, zejména cenné energie, než u spontánní fermentace.

Zlepšení aerobní stability siláží Výrazně stabilizují konzervované krmivo a tím inhibují kvasinky a plísně ve výsledné siláži. Tato stabilizace je důležitá zejména u siláží s nízkým denním odběrem nebo při meziskladování vybrané siláže. Stabilizační vlastnosti těchto inokulantů výrazně převyšují výsledky kontrolních vzorků i vzorků ošetřených SILA-BAC® Mais a jsou na úrovni přípravku SILA-BAC® Mais Kombi.

Zvýšení stravitelnosti siláže Hlavní předností je zvýšení stravitelnosti neutrálně detergentní vlákniny (NDFd). Obsah NDF a její stravitelnost má přímý vliv na mechanické nasycení zvířete, tedy na příjem krmiva. Siláže inokulované FT přípravky jsou mnohem rychleji a intenzivněji tráveny bakteriemi v bachoru, rychlejší je i jejich pasáž trávicím traktem zvířat.

Zcela zásadní význam má však výsledný efekt zkrmování siláží ošetřených FT přípravky, který potvrdily nejen nezávislé testy, ale i provozní pokusy:
   - Zvýšení příjmu krmiva
   - Zvýšení dojivosti
   - Vyšší užitkovost z objemných krmiv
   - Větší flexibilita při senážování