Aktuálně   Profil   Sortiment   Servis   Kontakty

 

Sortiment Osivo kukuřice, slunečnice, řepka

  
Sortiment hybridů řepky ozimé 2017

Polotrpasličí hybridy řepky MAXIMUS


PX113
Novinka
PX126
 
PX104
 
PR45D03
Popis  Nízký vzrůst, výborná odolnost k poléhání, velmi vysoký výnos semen Nízký vzrůst, výborná odolnost k poléhání, vysoký výnos semen, vysoká olejnatost Nízký vzrůst, výborná odolnost k poléhání, vysoký výnos semen Nízký vzrůst, výborná odolnost k poléhání, meziročníková stabilita
Charakteristika produktu 
Ranost Středně raný Středně pozdní Středně raný Středně raný
Výnos semen 9 9 8 8
Výnos oleje 8 9 8 7
Obsah oleje 8 9 8 6
Odolnost k Phoma 7 8 7 6
Odolnost k Sclerotinia 7 7 7 7
Odolnost k poléhání 9 9 9 9
Výška rostlin 3 3 2 2
Obsah glukosinolátů 2 2 2 2
Základní agrotechnika
Výsev raný Ano Ano Ano Ano
Výsev pozdní Ano Ano Ano Ano
Optimální hustota výsevu na m2 40 - 50 40 - 50 40 - 50 40 - 50
Rychlost podzimního vývoje Rovnoměrný Rovnoměrný Rovnoměrný Rovnoměrný
Regulace růstu na podzim Dle termínu setí a růstových podmínek Dle termínu setí a růstových podmínek Dle termínu setí a růstových podmínek Dle termínu setí a růstových podmínek
Regulace růstu na jaře Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná

Tradiční hybridy

    Novinka
PT234

PR46W26
 
Novinka
X13W017C*
PT264
Novinka
PT242  
Typ řepky  Tradiční hybrid  Tradiční hybrid  Tradiční hybrid 
Popis  Vysoký výnos semen, nadprůměrná olejnatost  Vysoký a stabilní výnos semen v různých podmínkách, vysoká olejnatost Vysoký výnos semen, nadprůměrná olejnatost  Hybrid tradičního vzrůstu odolný vůči nádorovitosti kořenů brukvovitých 
Charakteristika produktu 
Ranost Pozdní Pozdní Pozdní Pozdní
Výnos semen 9 8 9 8
Výnos oleje 9 8 9 8
Obsah oleje 9 9 9 7
Odolnost k Phoma 7 6 6 6
Odolnost k Sclerotinia 7 7 7 7
Odolnost k poléhání 6 6 6 6
Výška rostlin 6 6 6 6
Obsah glukosinolátů 2 2 2 2
Základní agrotechnika
Výsev raný Možný Možný Možný Možný
Výsev pozdní  Ano Ano  Ano Ano
Optimální hustota na m2 40 - 50 40 - 50 40 - 50 40 - 50
Rychlost podzimního vývoje Normální Normální Normální Normální
Regulace růstu na podzim Vždy doporučeno Vždy doporučeno Vždy doporučeno Vždy doporučeno
Regulace růstu na jaře Doporučeno Doporučeno Doporučeno Doporučeno

Speciální odrůdy

   
PX111CL
Novinka
PT228CL
Typ řepky   
Popis Clearfield hybrid polotrpasličí, výborná odolnost k poléhání Clearfield hybrid tradičního vzrůstu 
Charakteristika produktu
Ranost Středně raný Pozdní
Pozdní  7 8
Výnos oleje 7 8
Obsah oleje 7 8
Odolnost k Phoma 6 7
Odolnost k Sclerotinia 7 7
Odolnost k poléhání 9 6
Výška rostlin 2 6
Obsah glukosinolátů 2 2
Základní agrotechnika
Výsev raný Ano Možný
Výsev pozdní Ano Ano
Optimální hustota výsevu na m2 40 - 50 40 - 50
Rychlost podzimního vývoje Rovnoměrný Normální
Regulace růstu na podzim Dle termínu setí a růstových podmínek Vždy doporučeno 
Regulace růstu na jaře Není nutná Doporučeno