Barták MF - Osivo Pioneer

  Aktuálně   Profil   Sortiment   Servis   Kontakty

 

Sortiment

Sortiment hybridů kukuřice a slunečnice 2018 PIONEER

 

Firma Pioneer je největším světovým šlechtitelem a dodavatelem osiv. V České Republice nabízí značková osiva kukuřice a slunečnice. K největším přednostem hybridů kukuřice patří vysoký výnos zrna a kvalitní silážní hmoty, odolnost k poléhání a k přísušku. Společným znakem hybridů slunečnice je nadprůměrná olejnatost, která ve spojení s vysokým výnosem a dobrým zdravotním stavem dává reálný předpoklad pro rentabilní pěstování této plodiny u nás.

Kukuřice

Slunečnice

Řepka