Aktuálně   Profil   Sortiment   Servis   Kontakty

 

Sortiment Silážní aditiva

PIONEER®11GFT je senážní aditivum obsahující doplňkové bakterie speciálně selektované pro konzervaci porostů s převahou trav. Zajišťuje vysokou kvalitu senáží díky rychlému a výraznému snížení pH. Eliminuje úroveň lignifikace a zlepšuje aerobní stabilitu – optimalizuje hladinu fermentačních kyselin. To přináší zvýšení příjmu krmiva a koncentrace energie v senáži!

Zvýšení stravitelnosti stěn rostlinných buněk!
Vyšší příjem krmiva a více mléka z objemných krmiv.

Zajištění úspěšné konzervace!
Kontrolovaná produkce kyseliny octové bez navýšení fermentačních ztrát.

Pokles pH!
Intenzivní průběh fermentace vedoucí k optimálnímu zastoupení fermentačních kyselin.

Zlepšení aerobní stability!
Nižší ztráty sušiny způsobené nadměrným zahříváním senáží.

Revoluční technologie silážování
Zpřístupňuje živiny.
Uvolňuje energii.


Fáze 1 – Unikátní bakteriální kmen Lactobacillus buchneri LN40177 přípravku PIONEER®11GFT se zásadně liší od ostatních, v současné době běžně používaných kmenů Lactobacillus buchneri. Bakterie Lactobacillus buchneri
LN40177 produkují specifické enzymy, mj. ferulát esterázy (obr.1), které jsou schopny štěpit lignifikované vazby jednotlivých složek vlákniny buněčné stěny (obr.2) a tím významně zvyšovat její stravitelnost.


Fáze 2 – Enzymaticky narušená vláknina je pak lépe degradována mikroorganizmy bachoru (obr. 3). Úroveň lignifikace buněk, jakožto přirozený ochranný mechanizmus rostlinných pletiv, je tímto procesem eliminována. Dochází k mnohem efektivnějšímu využití přirozeného potenciálu senáží a k jejich lepšímu využití zvířaty.

 


Zlepšuje flexibilitu senážování: Možnost zvýšit stravitelnost senáže přínáší zemědělcům řadu výhod a to nejen v situaci, kdy dojde ke zpoždění seče vinou špatného počasí a tím k přestárnutí porostu a snížení krmné hodnoty píce.
PIONEER®11GFT umožňuje zemědělcům větší flexibilitu sklizně než dříve. Zvolte PIONEER®11GFT a využijte výhod této flexibility na své farmě.

 

Poradenský servis
Máte-li zájem o vyzkoušení přípravku, kontaktujte nás prosím.

Dávkovací systém APPLI-PRO