Aktuálně   Profil   Sortiment   Servis   Kontakty

 

Sortiment Silážní aditiva

Revoluce v silážních inokulantech
pro výrobu bioplynu:

SPECIALISTA NA SILÁŽE URČENÉ PRO VÝROBU BIOPLYNU!


Existuje mnoho silážních přípravků, ale PIONEER®11CH4 je unikátní.

PIONEER® 11CH4 je specializovaný přípravek na konzervaci energetických plodin. Ve srovnání s konvenčními přípravky, zaměřenými zejména na zvýšení obsahu kyseliny octové v siláži, zajišťuje vyšší produkci metanu ze senáží a kukuřičných siláží.

 • O 8% vyšší produkce metanu!
  Díky intenzivnějšímu mikrobiálnímu rozkladu vlákniny rostlin uvnitř fermentoru.

 • Dokonalejší rozklad substrátu!
  Aktivita ferulát esteráz umožňuje vyšší efektivitu rozkladných procesů, protože degradace vlákniny probíhá rychleji a intenzivněji.

 • Úspora vlastní energie!
  Díky novému účinnosti aditiva lze snížit intenzitu míchání.

 • Lepší aerobní stabilita siláží!
  Snížení rizika zahřívání, o 50 % nižší silážní ztráty.

„Více než 10 % nárůst produkce metanu!”
Ačkoliv většina firem slibuje velký efekt při použití jejich výrobků, skutečné výsledky
těmto slibům obvykle neodpovídají. Více než 10 % nárůst produkce metanu, jen
díky intenzivnějšímu rozkladu vlákniny, znamená vysokou návratnost investic.
Hlavním přínosem je zlepšení efektivity naší bioplynové stanice: Podařilo se nám
snížit spotřebu siláže za současného zvýšení kapacity fermentoru a výkonu
kognerační jednotky. Použitím aditiva PIONEER® 11CH4 se rovněž výrazně
zlepšila aerobní stabilita siláže.

Více metanu, nižší silážní ztráty!
Unikátní mechanizmus: Zpřístupňuje živiny. Uvolňuje energii.

Fáze 1 – Speciálně vyselektované bakterie mléčného kvašení Lactobacillus buchneri LN40177 produkují během fermentace enzymy ferulát esterázy (obr. 1), které štěpí ligninové vazby buněčné stěny (obr. 2) a tím zpřístupňují živiny a uvolňují energii buněčné stěny.

Fáze 2 – Mikroorganizmy uvnitř fermentoru rozkládají enzymaticky “narušenou” vlákninu buněčné stěny (obr. 3). Tím dochází k lepšímu využití jednotlivých složek vlákniny. Tento jedinečný mechanizmus, zaměřený na silážování pícnin pro bioplynové stanice, má pouze přípravek PIONEER® 11CH4.
 


Vlevo: Neošetřená siláž – riziko zahřívání!
Vlevo: Ošetřená siláž – nižší riziko zahřívání (příklad)

Poradenský servis
Máte-li zájem o vyzkoušení přípravku, kontaktujte nás prosím.

Dávkovací systém APPLI-PRO