Aktuálně   Profil   Sortiment   Servis   Kontakty

 

   

Historie firmy

V roce 1993 založil ing. Barták firmu, zabývající se zemědělskou prvovýrobou na zhruba 500 ha. V následujících letech dochází k postupnému nárůstu výměry zemědělské půdy až na současnou výměru 2500 ha. Firma se zaměřuje pouze na rostlinnou výrobu. Hlavními pěstovanými plodinami jsou především řepka ozimá, pšenice ozimá, slunečnice, mák a cukrová řepa.

Mimo zemědělské prvovýrobě se firma věnuje také obchodní činnosti s vlastními komoditami, zemědělskou technikou a osivem. V prvních letech byl obchod s technikou zaměřen na stroje firmy Massey Ferguson a secí kombinace od firmy Amazone.

Nárůst obchodních aktivit vedl k rozhodnutí rozdělit firmu na dva samostatné subjekty. Od roku 1997 zajišťuje zemědělskou prvovýrobu nadále firma Ing. Barták. Veškerou obchodní činnost zajišťuje nově vzniklá firma Barták MF, s.r.o. se sídlem ve Velkých Chvalovicích 1,           289 11 Pečky. Obchodní společnost Barták MF s.r.o. se věnovala od začátku svoji činnosti prodeji a servisu strojů Massey Ferguson, strojů na přípravu půdy a setí firmy Amazone, prodeji osiva kukuřice a slunečnice značky Pioneer.  Od roku 1997 firma BARTÁK MF s.r.o. také zastupuje ve středních Čechách firmu Danakta. V r. 2001 došlo k fůzi s firmou Danakta a k převzetí celého sortimentu v celorepublikovém zastoupení.

Současnost firmy

Jak narůstá obchodní činnost firmy, rozšiřuje se nejen počet pracovníků v obchodu, ale i servisních službách. Současné vybavení servisního zázemí je na velmi dobré úrovni, jak co do počtu a kvalifikace pracovníků, tak co do vybavenosti technikou a potřebným skladovým zázemím. Sklad náhradních dílů a servisní technici jsou k dispozici zákazníkům v období špičkových prací 24 hodin denně. Firma nabízí v současnosti kompletní sortiment olejů a maziv od firmy Shell.

http://www.bartakmf.cz/images/Ikona1.gifFilosofie firmy

Firma BARTÁK MF s.r.o. se snaží důsledně dodržovat zásadu, že pro dobrý chod společnosti a tím i spokojenost zákazníků je třeba, aby firma sídlila ve vlastních prostorách, kde jsou soustředěny činnosti (sklady, dílny), které umožní nabídnout zákazníkovi kompletní služby. Pro dobrou prezentaci prodávaného výrobku, ale i pro dobrou informaci zákazníka je třeba ukázat prodávanou techniku při práci. Za tímto účelem firma prezentuje práci prodávaných strojů na pozemcích pana Ing. Bartáka. Seznámit se, znamená u firmy nejen teoretické předvedení a seznámení s parametry prodejcem, ale i praktické vyzkoušení zákazníkem přímo v polních podmínkách.

 

Profil