Aktuálně   Profil   Sortiment   Servis   Kontakty

 

Sortiment

Mechanické secí kombinace:
AMAZONE D9 Special
AMAZONE AD3 Super
AMAZONE D9 Super

Pneumatické secí stroje a kombinace pro přesný výsev:
AD–P Special
ED–01 Classic
ED–01 Contour
Airstar AVANT
RP-ED 01
Airstar Profi
Airstar Progress
Airstar Xact
Primera DMC
Cirrus
Citan

Nářadí na přípravu půdy před setím:
Stroje na zpracování půdy-aktivní
Stroje na zpracování půdy-pasivní
Stroje na zpracování půdy-univerzální
Technika pro válcování

Právě v dnešní době platí rada Konfuzia, protože ceny obilí spadly "do sklepa". Peníze může vydělat pouze ten, kdo pracuje velmi racionálně. AMAZONEN-WERKE, nejstarší a nejmodernější továrna na výrobu secích strojů v Evropě patřící rodinné firmě, využila veškeré své zkušenosti pro to, aby umožnila co nejracionálnější pěstování obilnin.
To zahrnuje všechna kritéria hrající při obdělávání a setí nějakou roli:
Zpracování půdy, zpětné utužení, příprava seťového lože, precizní ukládání osiva do stejnoměrné hloubky, rovnoměrné zakrytí osiva a rovné, dobře strukturované pole po jeho obdělání.
Tím jsou splněny předpoklady pro vysokou vzcházivost osiva a dosažení optimálního výnosu. Všechny tyto body perfektně zohledňuje nová generace secích strojů AMAZONE-D9 a AD3.
Vydělávejte peníze se stroji AMAZONE!

Nové secí stroje AMAZONE D9 a AD3 jsou výsledkem 50 let zkušeností podniku s největším podílem na trhu v oblasti secích strojů. Cíl zněl: lépe, zručněji, jednodušeji, precizněji a stabilněji. Tak vznikla nová generace secích strojů, vyhovující nejvyšším požadavkům a maximálnímu zatížení. Nejdůležitější změnu oproti předcházejícímu provedení představují: dávkování, převodovka a secí botky. Kvůli problémům, ke kterým v důsledku používání nových způsobů moření občas docházelo, byla dále zdokonalena více než 50 let osvědčená výsevní kolečka AMAZONE-Elite. Díky větším výsevním kolečkům, plněným nyní více shora, došlo k dalšímu zmenšení kolísání výsevu. Pomocí nové, plynule nastavitelné a bez trhavého pohybu běžící převodovky jsou s velkou přesností dávkovány výsevky do 400 kg dolů, až na pouhé 2 kg / ha. Všechna osiva jako řepka, travní semena, obilí, hrách a fazole jsou samozřejmě vysévány se stejnou přesností. Vylepšeny a zesíleny byly také secí botky, špičky normálních secích radliček lze po uvolnění jednoho imbusového šroubu vyměnit. U nového systému diskových secích botek RoTeC se hloubka setí reguluje jednoduše, ručním ovládáním jedné páky.

Amazone D9 Special Amazone AD3 Super Amazone D9 Super